Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Forside › Konkurrenceanalyser


Fusionskontrol
Markedsafgrænsnings-, dominans- og effektivitetsanalyser ex ante. I fusionskontrol-sager spiller det en afgørende rolle om den effektive konkurrence hæmmes betydeligt som følge af fusionen, fx ved en forøgelse af markedskoncentrationen. Vurderinger i fusionskontrolsager er ex ante vurderinger, der involverer afgrænsning af de relevante markeder, dominansanalyser og analyser af påvirkningen af effektivitetsforholdene.

Misbrug af dominerende stilling
Misbrugs-, markedsafgrænsnings- og dominansanalyser. I misbrugssager er der behov for at vurdere, om der foreligger et misbrug, foretage markedsafgrænsninger og vurdere om en eller flere virksomhed(er) er dominerende.

Konkurrencebegrænsende aftaler
Screening af konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencebegrænsende aftaler er som udgangspunkt forbudt, men kan, når særlige omstændigheder er opfyldt, være fritaget eller undtaget fra forbudet. Hvor går grænsen mellem kommercielle aftaler og forbudte konkurrencebegrænsende aftaler, og hvornår er de forbudte? Screening af virksomhedens aftaler for konkurrencebegrænsninger kan være en betryggende foranstaltning.

Konkurrencebegrænsende regulering
Konkurrencefremmeanalyser. Mange konkurrencebegrænsninger følger af offentlig regulering. Begrundelsen er som regel, at der er andre politiske hensyn end konkurrencehensynet, som skal tilgodeses. Men ofte kan disse hensyn tilgodeses uden at begrænse konkurrencen og dermed markedseffektiviteten. Offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger og forslag til om- eller deregulering, der fremmer konkurrencen og markedseffektiviteten forudsætter et kvalificeret vurderingsgrundlag.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53