Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Liberalisering og privatisering af postmarkedet.

En ny analyse fra Copenhagen Economics[1] viser, at Post Danmarks befordringspligt ikke i nævneværdigt omfang er en byrde for Post Danmark. Samme resultat nåede Konkurrencestyrelsen frem til i Konkurrenceredegørelsen i 2007[2].

 

Derfor synes det lige for: Fjern eneretten, pålæg Post Danmark den nuværende befordringspligt, begræns prisloftsreguleringen af taksterne til befordringspligtige enkeltbrevsforsendelser, gennemfør lige momsvilkår, giv tredjeparter adgang til Post Danmarks postbokse på rimelige vilkår, og pålæg ikke Post Danmarks konkurrenter markedsbarrierer fx i form af befordringspligt eller kompenserende foranstaltninger.

 

Skulle det senere vise sig ønskeligt at lempe befordringspligten med henblik på at give Post Danmark et større kommercielt spillerum, at forbedre selskabets muligheder for at matche kundernes behov eller for at øge salgsværdien af Post Danmark, er der mulighed for at nedsætte 6 dages omdeling til 5 dages omdeling (fx med frihed til at omdele til private: tirsdag-lørdag og til erhverv: mandag til fredag).

 

Yderligere omtale i nyhedsbrevet.[2] http://www.ks.dk/publikationer/redegoerelser/2007-06-12-konkurrenceredegoerelse-2007/konkurrenceredegoerelse-2007-kapitel-4-konkurrence-i-postsektoren/

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53