Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Godt regeringsoplæg vil øge konkurrencen og velstanden

Regeringen vil med sit nyligt offentliggjorte oplæg "vækst og fornyelse gennem øget konkurrence" tage fat på de konkurrenceproblemer, som Danmark lider under.

 

Oplægget er et glimrende katalog over konkrete forslag til færre offentlige konkurrencebegrænsninger gennem liberaliseringer og øget konkurrenceudsætning af offentlige opgaver.

 

Blandt regeringens mange forslag kan nævnes liberalisering af lukkeloven, næringsloven samt af planloven. Desuden fri priser på aviser og blade, afskaffelse af apotekersektorens privilegier, liberalisering af praksissektoren på sundhedsområdet og af hyrevognsområdet samt initiativer til fremme af konkurrencen indenfor byggeriet, affaldssektoren og energisektoren.  Blandt forslagene skal også nævnes tvungen udbudspligt for udvalgte offentlige opgaver, når der findes velfungerende markeder, konkurrenceudsætning af etablering og drift af plejehjem, mere smidige men også flere regler på udbudsområdet og mere fælles indkøb i den offentlige sektor.

 

Det er et godt oplæg. Det vil sænke priserne og øge servicen med konkurrenceevneforbedringer og vækst til følge.

 

Oplægget findes på:

www.stm.dk/multimedia/V_kst_og_fornyelse_gennem_get_konkurrence.pdf

 

Men oplægget er mangelfuldt

Gode rammebetingelser er en forudsætning for velfungerende konkurrence. Men hvor blev den egentlige regelforenkling af. Den regelforenkling, der kan gøre det lettere omkostningsmæssigt at være erhvervsdrivende. Der er jo stadig et skrigende behov for at reducere reguleringsomkostninger for erhvervslivet ud over det, som regeringsoplægget lægger op til. Hvad fx med et grundigt totaleftersyn af energi- og affaldslovgivningen? Eller hvorfor ikke fx afskaffe den nye affaldsafgift for virksomheder med færre end 3 ansatte? Og er det nye gebyr for oprettelse af selskaber ikke også en unødig barriere for iværksættere?

 

Hvor blev privatiseringerne af? Hvad med privatiseringen af SAS, DONG Energy, Posten Norden, statslodserierne, Danske Spil og TV2?

 

Hvor er de effektive forslag til fremme af konkurrencen inden for byggesektoren. Flere regler og mere bureaukrati er ikke vejen. Der er brug for påbud om ændring af hele sektorens prissystem. Og det er vel allerede en opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen? Og så er der brug for et grundigt eftersyn af alle bygge- og anlægssektorens egne konkurrencebegrænsende standarder, normer og kontrolordninger. Og det er vel også allerede en opgave, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan tage på sig.

 

Hvor er forslagene om bedre overvågning, styring og konkurrenceudsætning af statslige investeringsprojekter, så de ikke løber af sporet (Fx SINE og Rejsekortet)

 

Nogle af forslagene skal gennemføres med betydelig omtanke

Og så er der grund til at mane til forsigtighed. Forslaget om koncentration af statens og kommunernes indkøb skal gennemføres med varsomhed, så det ikke bare medfører kortsigtede besparelser, der leder til koncentration og mindre konkurrence med langsigtede fordyrelser til følge. Fx har kommunale udbud allerede bevirket, at antallet af virksomheder fx på markedet for ledningsforing er faldet fra 5 til 3 og nu er tæt på en monopolisering.

 

På området for offentlige indkøb er der brug for mere købmandskab. Det vokser ikke frem gennem flere eller færre regler, som regeringsoplægget lægger op til, men gennem professionelt markedskendskab. Kommunerne skal have incitamenter til at være gode købmand? Forslaget om tvungent udbud af offentlige in house opgaver er desværre nødvendigt, fordi kommunerne endnu ikke har formået at tænke markedsmæssigt.

 

Oplægget er for godt til at blive lagt på hylden.

Regeringens oplæg er et stort skridt i den rigtige retning.  Allerede gennemførte liberaliseringer af bilinspektionen, bogmarkedet, lodsområdet, luftfarten, busdriften og færgedriften er gode eksempler på de kæmpemæssige gevinster, der venter på at blive høstet i form af lavere priser og bedre service.

 

Men det kræver tid at gennemføre de fleste af forslagene, som i mange tilfælde er et opgør med gamle privilegier og laugstænkning. Det kan ikke nås i denne valgperiode. Desuden viser al erfaring, at den slags initiativer løber ud i sandet, hvis ikke der straks laves en handlingsplan, hvor der kastes de nødvendige ressourcer ind for at løse nogle af de mest nærliggende problemer.

 

Der er derfor risiko for, at regeringsoplægget blot ender som politisk markering. Oplægget er for godt og for vigtigt til det.

 

Niels Rytter

26.11.10

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53