Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Tilbudsaviser flytter markedsandele

 

Kun velfungerende konkurrence kan holde priserne nede. Det gælder også på dagligvareområdet. I en ny rapport om tilbudskulturen i dagligvarehandelen dokumenterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at husstandsomdelte tilbudsaviser flytter markedsandele og derigennem er med til at fremme konkurrencen i dagligvarehandelen.

 

Dagligvarekæderne vurderer, at de vil miste mellem en fjerdedel og en tredjedel af omsætningen, hvis de undlader at udsende tilbudsaviser til danskerne. En butikskæde vurderer, at deres omsætning vil falde med op mod 50 pct. hvis de ophørte med tilbudsaviser, mens de andre butikskæder fortsatte med at udgive tilbudsaviser.

 

Alligevel er de danske dagligvarepriser højere end i udlandet. Men prisforskellen i forhold til udlandet er ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyeste beregninger skrumpet betydeligt, nemlig til 4 - 6 procent, alene som følge af mere sofistikerede beregningsmetoder. Og det er værd at notere, at beregningerne fortsat er usikre, og at ingen endnu har kunnet forklare, om og hvordan prisforskellene mellem landene og landenes konkurrenceintensitet i specifikke brancher hænger sammen.

 

Tilbage står det evige spørgsmål om konkurrencen i dagligvarehandelen kan forbedres. For at det kan ske, er det nødvendigt at gøre det endnu nemmere for forbrugerne at sammenligne priser og produkter og at sikre, at konkurrencen også er velfungerende i producent- og grossistleddene. Det peger i retning af mere konkret ageren over for konkurrenceforholdene i de leverandørled, hvor stærk koncentration og vejledende priser kan hæmme konkurrencen. Konkurrencemyndighederne rundt om i Europa er ved at indse, at der her er brug for en større indsats. Desuden kan rammebetingelserne for butikkernes muligheder for at udvikle mere effektive butikker forbedres.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport viser, at regeringen er på en farlig kurs, når den lægger afgifter på tilbudsaviser og dermed efter alt at dømme reducerer mængden af de tilbud, som danskerne hver uge modtager.

 

For Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport dokumenterer jo, at de husstandsomdelte tilbudsaviser er informative, at forbrugerne læser de husstandsomdelte tilbudsaviser og bruger tilbuddene, og at tilbudsaviserne kan flytte markedsandele og dermed skærpe priskonkurrencen.

 

En begrænsning af udbredelsen af de husstandsomdelte tilbudsaviser vil i givet fald reducere forbrugerinformationen og dermed priskonkurrencen. Nok vil andre reklamemedier til en vis grad kunne tage over, men andre medier er i øjeblikket langt mindre informative og mindre omkostningseffektive.

 

Den digitale tilbudsavis med tilhørende mobilapps er formentlig fremtidens alternativ til den fysiske tilbudsavis. Men hidtidige forsøg på at erstatte den husstandsomdelte tilbudsavis er endnu ikke lykkedes. Valget af fremtidens informationskilder er under forandring, men valget bør ske som konsekvens af den teknologiske udvikling og dynamikken i markedet og ikke af offentlige indgreb.

 

Forbrugerinformation i husstandsomdelte tilbudsaviser og i andre medier har i øvrigt den gunstige effekt, at det bliver afgørende vanskeligere for dagligvarehandelen at gennemføre loyalitetsprogrammer, der vil begrænse konkurrencen.

-----------------------------------

Niels Rytter driver konsulentvirksomheden Konkurrence-raadgivning.dk. Han har tidligere i mange år været kontorchef i Konkurrencestyrelsen og ekstern lektor på CBS.

 

Dette nyhedsbrev har også været bragt som artiklen i Berlingske Business mandag den 4. juni 2012

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53