Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 
Det statslige lodsvæsen har eneret på gennemsejlingslodsninger, dvs. lodsninger, der ikke begynder eller slutter i dansk havn. Lodsvæsenet er på vej til at blive omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV). En sådan omdannelse øger gennemsigtigheden, men sikrer ikke den størst mulige omkostningseffektivitet. Det kan kun sikres ved at konkurrenceudsætte gennemsejlingslodsningerne på lige vilkår. Et første forsigtigt skridt på en sådan konkurrenceudsætning kunne være at tillade de private lodserier at udføre et mindre antal gennemsejlingslodsninger på markedsvilkår, fx maksimalt 7 – 800 om året, i konkurrence med den nye SOV. I begyndelsen af det nye år agter regeringen at fremsætte lovforslag om omdannelse af det statslige lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed DanPilot. Formålet med omdannelsen er blandt andet at fremme en forretnings- og kundeorienteret udvikling af det statslige lodsvæsen ved, at DanPilot med omdannelsen kan drive sin virksomhed på markedslignende vilkår. Lovforslaget skal ses som en naturlig udvikling af den gradvise markedsgørelse af det statslige lodsvæsen, som blev påbegyndt i 2006. Dengang blev lodsninger, der bliver påbegyndt og afsluttet i dansk havn, liberaliseret, mens det statslige lodsvæsen bevarede eneretten til gennemsejlingslodsninger og beholdt den universelle forsyningspligt. Den delvise liberalisering gav stødet til oprettelse af flere private lodserier, der i praksis påtager sig alle regionallodsninger i deres respektive områder. Men det er ikke nogen guldrandet forretning at drive et privat lodseri, fordi de private lodsers takster er ændret meget uensartet og endda i nogle tilfælde nedsat. Og det statslige lodsvæsen døjer også med økonomien, selv om gennemsejlingslodsningerne anses for de mest lukrative. Det skyldes blandt andet, at det statslige lodsvæsen har oparbejdet en betydelig gæld, som nu skal finansieres og afvikles. Det betyder høje takster og mindre efterspørgsel. Omdannelsen af det statslige lodsvæsen til en SOV vil øge den pris- og regnskabsmæssige gennemsigtighed. Men omdannelsen sikrer ikke, at den selvstændige offentlige virksomhed drives effektivt. Den eneste måde at sikre det på er ved at konkurrenceudsætte gennemsejlingslodsningerne. Det vil nok være en for stor mundfuld at markedsudsætte alle gennemsejlingslodsninger på én gang. Men for at teste effektiviteten på markedet for gennemsejlingslodsninger kunne det være en idé at tillade andre lodserier at udføre et mindre antal gennemsejlingslodsninger på markedsvilkår, fx maksimalt 7 – 800 om året. En sådan testning af markedseffektiviteten inden for en begrænset ramme vil give parterne en række informationer og erfaringer omkring omkostningseffektiviteten ved gennemsejlingslodsninger. Og det vil give den fornødne tid til at indkøre SOV'en og gøre virksomheden kapabel til senere at konkurrere på markedsvilkår og på lige fod med de private lodserier. Konkurrenceraadgivning.dk November 2012 Niels Rytter

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53