Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Konkurrenceraadgivning.dk´s konkurrencepris tildeles en eller flere virksomheder, personer eller organisationer, der har øget konkurrencen mærkbart og bidraget til lavere priser, bedre kvalitet og service samt øget innovation.

 

Konkurrenceprisen 2016 tildeles den private stevedorevirksomhed ShipCargo på Aalborg Havn for virksomhedens mangeårige utrættelige arbejde for at skabe konkurrence på den kommunalt ejede havn.

 

Dansk Industri, 3F, Aalborg Havn og havnens stevedorevirksomhed ASC (Aalborg Stevedore Company A/S) har i flere omgange trods klage fra ShipCargo - indgået overenskomster, der tillagde Aalborg Havn eneret til at administrere en havnearbejderordning på Aalborg Havn. Overenskomsten indebar, at virksomheder på havnen var tvunget til at rekvirere havnearbejdere gennem Aalborg Havn og købe arbejdskraften til de priser som ASC krævede. I praksis så havde ASC monopol på udbud af arbejdskraft i den kommunalt ejede havn, som regulatorisk skal agere i et liberaliseret marked.

 

Den kommunale Aalborg Havn og havnens datterselskab ASC benyttede den overenskomstmæssige eksklusivret til at kræve, at stevedorevirksomheden ShipCargo ikke kunne rekvirere havnearbejdere på overenskomstens almindelige vilkår uden at ShipCargo betalte et tillæg svarende til ASCs bruttoavance for den fulde stevedoreydelse. I praksis tjente ASC de samme penge uden hensyntagen til, om det var ASC eller ASCs konkurrenter, der leverede ydelsen.   På den måde gjorde den kommunale Aalborg Havn det så godt som umuligt for ShipCargo at konkurrere med ASC.

 

Overenskomstens eksklusivret var sammen med den kommunalt ejede havns monopoladfærd med til at begrænse konkurrencen på Aalborg Havn og forhindre private virksomheder i at konkurrere med havnen og dens datterselskab Aalborg Stevedore Company A/S.

 

Efter klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2015 over brud på konkurrencelovens §§ 6 og 11 lykkedes det ultimo 2016 at få overenskomstens eksklusivret fjernet med det resultat, at det nu blev muligt for ShipCargo at indgå parallel overenskomst og ansætte havnearbejdere i egen havnearbejderordning på sædvanlige overenskomstmæssige vilkår.

 

Selv om det må anses for at være en begrænsning af adgangen til markederne på Aalborg Havn at skulle etablere en havnearbejderordning for at få tilgang til havnearbejdere, så ser ShipCargo alligevel paralleloverenskomsten som en bedre mulighed for at konkurrere med havnen og dens virksomheder.

 

Det er ikke hverdagskost, at Dansk Industri og 3F og en kommunal monopolhavn åbner en sprække for privat konkurrence. Det har da også krævet udholdenhed og tålmodighed og store omkostninger for ShipCargo at komme så langt. Resultatet er også godt for havnens konkurrencedygtighed, og det vil være godt, hvis Aalborg Havn nu sadler om og lader konkurrencen på havnen komme til fuld udfoldelse på alle områder, hvor der er mulighed herfor. Det vil give bedre produkter og lavere priser til havnens kunder.  

 

Det bliver derfor spændende at se, om Aalborg Havn vil fortsætte med at tage nye konkurrencebegrænsende midler i brug for at bevare egne markedsandele og begrænse private konkurrenters mulighed for at vinde markedsandele. Fokus vil derfor fortsat rette sig mod Aalborg Havn.

 

Indtil videre tak til ShipCargo og KFST for at have skabt mere konkurrence om stevedoremarkedet på Aalborg Havn og tillykke med konkurrenceprisen.

 

PS: Der er utallige eksempler på at forsyningsselskaber og offentlige erhvervsvirksomheder på den ene eller anden måde forhindrer private virksomheder i at konkurrere om markederne. ShipCargos indsats for at skabe mere konkurrence om kommunale monopolopgaver kan derfor tjene som eksempel til efterfølgelse for andre offentlige erhvervsvirksomheder. En af konklusionerne i et arbejdspapir om en reform af konkurrencen i det offentlige er, at offentlige virksomheder først ophører med at begrænse konkurrencen, når der indføres sanktioner for overtrædelser i lighed med, hvad der gælder for private erhvervsvirksomheder. For yderligere information henvises til

https://cepos.dk/sites/cepos.dk/files/media/documents/arbejdspapirer/arbejdspapir%2041/arbejdspapir41_mere_konkurrence_i_det_offentlige.pdf

 

Februar 2017

Konkurrenceraadgivning.dk

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53